słiitaśna

44 teksty – auto­rem jest słiitaśna.

Niena­wiść pa­li w gardło.
Tak wiele słów chciałoby się wyk­rzyknąć jed­nocześnie.
A us­ta.. milczą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 września 2013, 09:00

Mo­je myśli właśnie de­molują pokój. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 września 2013, 21:59

Nieważne, że no­gi z wa­ty. Ważne, że pięść z metalu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 sierpnia 2013, 18:17

Prościej jest po­wie­dzieć `chy­ba` niż sa­memu za­decy­dować o naszym życiu, dla­tego wciąż używa­my te­go głupiego słowa, i brniemy w kłam­stwa, po­zor­nie o tym nie wiedząc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2013, 10:33

Mężczyz­na nie mu­si ani ra­zu uderzyć ko­biety aby stać się jej Oprawcą. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 listopada 2012, 16:50

Cza­sami niewie­dza jest dla człowieka naj­większym darem. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 września 2012, 12:58

Naiw­nych ludzi naj­bar­dziej bo­li fakt, że in­ni nie są tak naiwni. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 maja 2011, 09:53

Cieka­wość to pier­wszy sto­pień do.. prawdy. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 lutego 2011, 09:45

Wyob­raźnia ra­tuje świat. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 13 stycznia 2011, 21:53

Nie wszys­tko co kończy się po­rażką było błędem. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 4 stycznia 2011, 18:01
słiitaśna

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

słiitaśna

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

9 września 2013, 22:51słiitaśna sko­men­to­wał tek­st Wątpliwości nad­chodzą zaz­wyczaj po [...]